Hizmet Şartları Online Hizmet Sözleşmesi ve Şartları ( FİRMAMIZDAN HİZMET ALARAK ALICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ, ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. )
 1. Taraflar
İşbu https://www.reklamweb.com/ Alıcı Sözleşmesi, ReklamWeb dijital pazarlama ve performans ajansı (Satıcı) ile https://www.reklamweb.com/  (Site) sitesinden kredi kartı bilgisini vermek, bankadan satıcının hesabına havale yapmak veya promosyonel alışveriş yapmak suretiyle ‘Site’ hizmetlerinden faydalanan müşteri (Alıcı) arasında ‘Alıcı’ nın https://www.reklamweb.com/  web sitesi üzerinden işlem yapması anında veya işlem yapmak için ‘Satıcı’ ya ödeme yapması anında karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. ‘Alıcı’,  https://www.reklamweb.com/  sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.
 1. Tanımlar
Alıcı: https://www.reklamweb.com/  adresinde ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale yaparak veya promosyon ile satın alan ‘müşteri’. Satıcı: https://www.reklamweb.com/ adresinde ‘Alıcı’lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden ‘kuruluş’. Site: ReklamWeb Dijital Pazarlama ve Performans Ajansı sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı https://www.reklamweb.com/  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi. Site Hizmetleri (Kısaca ‘Hizmet’): ‘Site’ içerisinde ‘Satıcı’ tarafından kullanıma sunulan ve ‘Alıcı’ tarafından satın alınan değerlerdir. ‘Satıcı’, ‘Site’ içerisinde ortaya konulan ‘hizmet’lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. ‘ Satıcı ‘Site’ içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerde değişiklik yapabilir. Ürün ve hizmetlerin niteliklerini ve ücretlerini değiştirebilir.
 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, ‘Site’de sunulan hizmetlerin(Google Adwords, SEO ve Backlink paketleri), bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Talep Edilen Ürün Özellikleri (Anahtar Kelimeler, Reklamın Yayınlanacağı Saatler, Ülkeler, Şehirler ve Talep Edilen Bütçe) https://www.reklamweb.com/ adresinde bulunan Talep Formunda Belirtilen İsteğe Göre Belirlenecek ve Alıcı Tarafından Doldurulan Bu Bilgiler Baz Alınacaktır. Belirtilen bilgilerin dışında istekler yerine getirilmeyecektir.
 1. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘Taraflar’ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘ Taraflar ‘ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘ Taraflar ‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ‘Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Google Hesap İncelemeleri, Google güncellemeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘ Taraflar ‘ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 1. Hak ve Yükümlülükler
5.1. ‘Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
 1. a) ‘Alıcı’, ‘Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve ‘Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ‘Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
 2. b) ‘Alıcı’, ‘Satıcı’ nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ‘Alıcı”lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ‘Satıcı’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 3. c) ‘Alıcı’lar ‘Site’ dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. ‘Satıcı’, ‘Alıcı’lar tarafından kendisine iletilen veya ‘Site’ üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 4. d) Alıcı’lar, ‘Satıcı’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 5. e) ‘Alıcı’lar sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle ‘Kredi’ satın almak zorundadırlar. ‘Alıcı’, ‘Kredi Satın Alma İşlemini Mail Order Formu kullanarak kredi kartı ile ve havale yolu ile de gerçekleştirebilir. Havale ile yapılan ‘Kredi’ alımlarında ‘Alıcı’ ödeme yaptığını ‘Satıcı’ya bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Kredi kartı mail order formu ile ödeme yapıldığında ödemeye herhangi bir sebepten dolayı bankanız aracılığı ile yapılan itiraz halinde Google Corporatin Inc. ile ReklamWeb Dijital Pazarlama ve Performans Ajansı iş ortaklığı zarar görebileceği gibi satıcı doğabilecek maddi Ve manevi tazminat hakkına saklı tutar. Alıcı firma talimatı olmadan mail order formlarından imza harici işlem yapılmayacaktır. Alıcı Herhangi Bir Sebeple kendi el yazısı ile, kendi İmzası Bulunan Mail Order Formu Doldurarak Yaptığı Ödemelere İtiraz Etmeyeceğini Kabul, Taahüt ve Beyan Ettiğini Onaylamış Bulunmaktadır.
 6. f) ‘Alıcı’, ‘Site’de ‘Satıcı’ tarafından satış için sergilenen ürün ve/veya hizmetleri, ‘(Google Adwords, SEO ve Backlink paketleri )kullanarak talep ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder.
 7. g) Herhangi Bir Koşulda Ödeme İadesi Talep Edilemez Ancak Talep edilen Hizmet Karşılığında Ödenen Ücrete Tekabül Eden Reklam Yayını Satıcı Tarafından Sağlanır. SEO ve backlink paketi hizmetlerinde kesinlikle iade talep edilemez. İade ve iptal hak ve yetkisi ‘Satıcı’ için vardır.
 8. h) ‘Alıcı’, sergilenen herhangi bir ürün ve/veya hizmeti, ‘Kredi’sini kullanarak satın aldığında, ‘Site’de ürün ve/veya hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. ‘Alıcı’ satın alma işleminden vazgeçemez. ‘Satıcı’nın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.
 9. j) ‘Alıcı’ ve ‘Satıcı’ arasındaki alım-satım işlemi, ‘Alıcı’nın satın almak isteğini ‘İletişim Formu ve Whatsapp’i aracılığıyla ‘Satıcı’ya bildirdiği mal ve/veya hizmetin ‘Alıcı’ya sunulması ve hizmetin verildiğinin ‘İletişim Formu ve Whatsapp’ aracılığıyla ‘Alıcı’ya bildirilmesi veya ürünün ‘Satıcı’ tarafından ‘Alıcı’nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimi ile ‘Kredi’sinden mal ve/veya hizmet bedelinin kesilmesidir.
 10. İptal / İade İşlemleri
https://www.reklamweb.com/ adresi üzerinden alınan hizmet sonrası herhangi bir gerekçe ile iptal veya iade söz konusu durumlarında reklam (Google Ads) hizmetlerinde kesinlikle iade yoktur. SEO ve Backlink paketlerinde ‘Satıcı’ hizmeti uygulamaya başlamadıysa iptal ve iade hakkı işbu sözleşmeye göre sadece satıcının yetkisindedir. İptal ve iade ‘Satıcı’ uygun gördüğü taktirde yapılabilir. İade gerçekleştirilmeyen durumlar ; * Sahtekarlık, dolandırıcılık vb. suçlara karışma, * Elektronik ortamda ödenen tutarın farklı aracılar tarafından iptalini gerçekleştirip şirketi zarar sokma. * Sahte bilgiler ile sisteme kayıt olup farklı kişiler adına işlemlerde bulunma. * Google Ads tarafından önceden belirlenen politika ihlallerinden dolayı hesabın askıya alınması durumları. * https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942 adresinde yer alan politikada uyulmaması durumları. * SEO ve Backlink paketlerinde çalışmaya başlandıysa iade mümkün değildir. Eklenen linkler geri alınamaz, yapılan çalışmaların büyük bir kısmının geri alınması mümkün değildir. * Reklam ve optimizasyon, kampanya kurulumu gibi hizmetlerde iade söz konusu değildir. Reklam bütçesi iadesi ise Google ile ‘alıcı’ arasındadır. * Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve yasalarına aykırı hiçbir site ve müşteri ile çalışma yapılmaz. Yasalara aykırı durumlar ReklamWeb ‘satıcı’nın gözünden kaçması, ‘alıcı’ tarafından gizlenmesi gibi durumlarda ‘satıcı’ tazminat hakkına sahiptir ve tüm sorumluluk ‘alıcı’ taraftadır.
 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar işbu Sözleşmeden doğan veya Sözleşme ile bağlantılı olan bütün ihtilaf veya uyuşmazlıklarda Türkiye’de İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.  

Ads 5500 Harca 5500 Kazan Kod Çekilişine Ücretsiz Başvurun.

Mesaj Gönder
Mesaj Gönderin
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabilirim?